Zákaznícke stretnutia

Spoločnosť MPK Toys CZ s.r.o. už od roku 2008 pripravuje pre svojich obchodných partnerov priamo na centrále spoločnosti vlastný veľtrh hračiek - Hviezdne prezentácie.

Tento veľtrh hračiek je každoročne poriadaný na prelome mája a júna a jeho účelom je predstavenie kompletnej vianočnej ponuky hračiek, možnosť výhodných nákupov, výmena poznatkov a diskusie. Neoddeliteľnou súčasťou týchto veľtrhov je aj ich neformálne stránka, ktorá dáva priestor hrám a zábave.

Hviezdne prezentácie sú ucelenou ponukou vianočných položiek, vrátane návštevy vzorkovne, kde môžu obchodní partneri individuálne diskutovať s brand manažérmi nad jednotlivými položkami. Počas času stráveného na vzorkovni je možné si všetky hračky aj osobne vyskúšať. Obchodní partneri tiež získavajú cenné informácie o plánovaných televíznych kampaniach, ktoré sú dôležitým impulzom k nákupu.

Súčasťou veľtrhu je možnosť uzavrieť vianočné predobjednávky za výnimočne výhodných podmienok.

Hviezdne prezentácie si získavajú stále väčšiu popularitu nielen medzi našimi obchodnými partnermi, ale aj medzi médiami.